Ponuda slastica - Vjenčane torte

Torte se izrađuju po obliku, boji, ukusu, kako budući mladenci žele. Stoga je moguće skoro sve napraviti ako se pravovremeno narući željena torta.

Jedan dio stalaka je u ponudi, dok se ostali stalci obnavljaju kao i dekoracije koje se u našoj kuæi izrađuju ručno.

Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta Ponuda slastica - Vjenèana torta